Hva gjør jeg?

Bestillingsskjema drakter_Viking HK Bredde

Bestillingsskjema utstyr

Innmeldingsskjema Viking Bredde 2014_2015

Lagliste VikingHK

Oppmannsoppgaven Viking HK

Vedlegg Utgiftsrefusjon

Aarsrapportskjema

 

Retningslinjer for refusjon av reiser for Viking Bredde 2020:

Hva blir dekket i forhold til de ulike typer reiser:

  1. I forbindelse med reiser til vanlig seriespill i hjemlig serie (innenfor fylkesgrensen) dekkes det kun billetter til båt/ferje. Det gis ingen refusjon for kjøring eller bompenger.
  2. I forbindelse med reiser i regionserien/divisjonsspill (utover fylkesgrensen) dekkes reise og eventuell overnatting etter følgende satser:
  • Maksimalt kr. 600,- pr. spiller (medlem i Viking Håndball) ved reiser som krever overnatting
  • Maksimalt kr. 200,- pr. spiller (medlem i Viking Håndball) ved dagsreiser
  • Det gis ingen økonomisk støtte fra klubben utover beløpene pr spiller som oppgitt over. Det bety at utgifter til overnatting og transport (hotell, påløpte utgifter til drivstoff, bompenger, parkering, utgifter til billetter til båt/ferje,..) for alle spillerne, trener og eventuelle sjåfører må dekkes inn gjennom beløp pr spiller fra klubben samt eventuelle egenandeler.

For reiser i henhold til punkt 1 og 2 refunderes det kun for maksimalt 14 spillere.

Sammen med kvitteringer skal det sendes inn navneliste over hvem som har deltatt på reisen.

Er det reiser eller behov som ikke dekkes av punkt 1 og 2 over må det søkes klubbstyret om godkjenning før reisens start. Styret kan da hvis den økonomiske situasjonen tillater det innvilge refusjon av deler av reiseutgiftene.

Alle reiseregninger må sendes inn snarest etter at reisen er avsluttet og senest innen 14 dager. Dette for å ha kontroll på påløpte kostnader.

For at klubben skal få avsluttet årsregnskapet vil det si at alle krav i forhold til reisekostnader inkl. bilag må være økonomiansvarlig i hende innen 15.januar.

Reiseregninger hvor det ikke vedlegges tilstrekkelig dokumentasjon (kvitteringer, navnelister etc.) eller som kommer inn for seint vil ikke bli refundert.

Skjema med vedlegg legges i postkassen i Hetlandshallen.