Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift

LAG SESONG  2016/17 SESONG  2017/18
Mini Kr 1000 Kr 1000
G-9 Kr 1200 Kr 1200
G-10 Kr 1300 Kr 1300
G-11 Kr 1300 Kr 1300
LAG SESONG  2016/17 SESONG  2017/18
G-12 Kr 1400 Kr 1400
G-13 Kr 1400 Kr 1400
G-14 Kr 1500 Kr 1500
G-15 Kr 1500 Kr 1500
LAG SESONG  2016/17 SESONG  2017/18
G-16 Kr 1700 Kr 1700
G-17/G-18 Kr 1700 Kr 1700
Senior Kr 1900 Kr 1900
Superlaget Kr 1300 Kr 1300
LAG SESONG  2016/17 SESONG  2017/18
Familiemedlemskap Kr 2800 Kr 2800
Støttemedlem Kr 300 Kr 300

Treningsavgiften har tidligere ligget på kr 1750,- for lag fra G13 og oppover. Med bakgrunn i økte utgifter til trenerlønninger ønsker styret å øke treningsavgiftene for at det skal være bedre balanse mellom utgifter og inntekter. Treneravgiften kan bli justert i henhold til reelle kostnader og kan også vurderes innført i yngre aldersklasser dersom kostnader til trenere tilsier dette.

LAG SESONG 2016/17 SESONG 2017/18
G-13 1750 1750
G-14 1750 1800
G-15 1750 2000
G-16 1750 2200
G17/G18 0 2500

Link til innmeldingsskjema for Viking HK:

innmeldingsskjema-viking-bredde-2016_2017

Link til informasjon om håndball lisens – Norges håndballforbund:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/aldersinndeling-og-lisensbelop/

Heia Viking Håndball