RolleNavnMobilE-post
G6 (Gutter f. 2011 og tidligere)Trener:
Jan Kåre Jacobsen

Kontaktperson:
Sten Ådne Katla Gjerde

982 59 299

sakg@birkenco.no
G7 (Gutter f. 2010)Trener: Erik Iversen

Kontaktperson:
Sten Ådne Katla Gjerde
98259299sakg@birkenco.no
G8 (Gutter f. 2009)Trener: Magnus Solberg Skjetnelid/ Kristin Helleren
Kontaktperson:
Siri Eriksen Osvik,
40639691siri.osvik@gmail.com
G9(Gutter f. 2008)Trener: Carl Åge Herrem

Kontaktperson:
Sten Ådne Katla Gjerde
982 59 299 sakg@birkenco.no
G10&11 (Gutter f. 2006&2007)Trener: Grigorij Neretin/Hilde Berg

Kontaktperson:
Paul Eirik Gilje Pedersen

97559636

pegp72@gmail.com
G12 (Gutter f. 2005)Trener: Tom Engelsgjerd

Kontaktperson:
Åse Spjeld
905 33 205asespjeld@hotmail.com
G13 (Gutter f. 2004)Trener: Hans Jakob Jaatun/ Ivar Iversen

Kontaktperson:
Hans Jakob Jaatun
40200982hans.jakob.jaatun@lyse.net
G14 (Gutter f. 2003)Trener: Tom Engelsgjerd

Kontaktperson:
Jan Kåre Jakobsen
99575322JanKare.Jakobsen@handball.no
G15&16(Gutter f. 2002&2001)Trener: Henrik Oksum/ Andreas Sourenta (fysisk)

Kontaktperson G15: Beate Bredesen
G16: Hildur Østbø

90067979
97718295

beate.bredesen@gmail.com
hildurost@gmail.com
SuperlagetOnsdag 18:00-20:00 Stavanger idrettshall
Trener: Kim Erlend Kvalsund

Kontaktperson:
Kim Erlend Kvalsund

900 74 494

kim.kvalsund@econcg.no