Årsmøtet i Viking Stavanger Håndball vedtok følgende satser for medlemskontingent for sesongen 2019/20 : 

 

Spillere i lønnede kontrakter       kr 1.000,-

Spillere i ulønnede kontrakter     kr    500,-

Styremedlemmer                          kr   500,-

Andre medlemmer                       kr   500,-

Støttemedlemmer                        kr   300,-

Treningsavgift 2019/2020            kr 2.500,-

 

Innbetaling gjøres til konto: 3520 58 85526

Merk innbetaling med: Medlemskont. + navn

Vi oppfordrer DEG til å bli medlem og støtte våre lokale håndballgutter !

Heia Viking Håndball