Utvalg

 

Sport:
Håkon Strand.

Marked: 
Tor Henrik Knutsen

Kommunikasjon:
Tor Henrik Knutsen, Jan Petter Stangeland

Arrangement – kampavvikling:
Stina Rytter Norheim