*** Styret i Viking Stavanger Håndball har vedtatt å utsette årsmøtet, som skulle vært torsdag 26. mars, på ubestemt tid. Det er med bakgrunn i Koronasmitten og de anbefalinger som FHI, NIF og Stavanger kommune har sendt ut. Vi kommer tilbake med ny dato for avholdelse av årsmøtet.***

Styret innkaller herved til årsmøte i Viking Stavanger Håndball Elite.

Årsmøtet 2020 avholdes torsdag 26. mars kl. 18:00 i Hetlandshallen – møterom 2.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11. mars til post@vikinghk.no

Årsmøte dokumentene kommer.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Alle medlemmer er vel møtt!
Med vennlig hilsen
Styret i Viking Stavanger Håndball