Årsmøtet i Viking Håndball Elite er fastsatt til onsdag 20. mars 2019 kl. 19.00 i Stavanger idrettshall, møterom 2.

———————————————————————————————

Dagsorden årsmøte
Viking Stavanger Håndballklubb

Her kan årsmøte dokumentene leses og lastes ned: Trykk her

 

Agenda:
Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3: Konstituering

A: Valg av ordstyrer

B: Valg av referent

C: Valg av 2 protokollunderskrivere

Sak 4: Styrets årsberetning 2018

Sak 5: Klubbens regnskap 2018

A: Revisors beretning

B:

Sak 6: Andre årsmøtesaker

A: Lov for Viking Stavanger Håndballklubb (pålagt av NIF)

Sak 7: Fastsettelse av medlemskontingent og treningskontingent 2019

Sak 8: Budsjett 2019

Sak 9: Engasjere statsautorisert/registrert revisor

Sak 10: Valg

 

Vel møtt!

 

Alle medlemmer er velkomne.

Hilsen Styret