Til medlemmene i Viking HK bredde.

Styret innkaller herved til årsmøte i Viking Håndball bredde.

Årsmøtet avholdes torsdag den 15. mars kl. 19.30 i Stavanger Idrettshall.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker for årsmøte, og sendes styret@vikingbredde.no
Sakslisten er tilgjengelig her.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret