BLI MED!

Innmeldingsskjema

Fyll ut skjema for å melde inn ny spiller i Viking håndballklubb

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Velg laget som passer spilleren. Årstallet i lagnavnet indikerer årstallet spilleren er født.
Fullt navn nødvendig for innmelding i klubben.
Hvis spilleren har eget mobilnummer
Hvis spilleren har egen e-post
Har spilleren søsken som allerede er medlem i Viking håndballklubb?
Uten ditt samtykke kan vi ikke registrere medlem i klubbens systemer.
Samtykke – foto og video
Vi ønsker å bruke foto og video til å markedsføre klubben og til å fortelle om kamper og turneringer gjennom klubbens forskjellige kommunikasjonskanaler. Dersom du ikke ønsker at spilleren fotograferes til slikt bruk, lar du avkrysningsboksen stå tom. Dette valget er frivillig, men vi setter pris på om flest mulig bidrar til at vi kan vise frem gleden spillerne har av å være med i Viking håndballklubb.