OM OG FOR SPONSORER

VÅRE STØTTESPILLERE

Vel anvendte midler…

Vi vil gjerne invitere din bedrift til å bli en del av Viking Håndballklubb som en av våre sponsorer.

Et sponsorsamarbeid med Viking Håndball er å bidra til at barn, unge og voksne som ønsker å dyrke håndball som hobby eller å satse på håndball får et best mulig tilbud.

Sponsorstøtten sikrer at klubben kan tilby dyktige trenere, arrangere cup’er og delta iserier og turneringer.

Som sponsor får din bedrift muligheten for profilering på klubbens flater, fra nettside og sosiale medier til logotrykk på drakter og logoskilter i Hetlandshallen.

Bli med på laget! Støtt opp om en klubb som har som mål å utvikle håndball-spillere og skape et inkluderende miljø for alle.

Scroll-animasjon

I Viking Håndballklubb skal alle få utvikle sitt potensiale i tråd med eget ambisjonsnivå, enten man er med for trening og det sosiale eller ønsker å satse på håndball.

Vi er mestringsorienterte og langsiktige i vår tilnærming. Vi tror på at innsats,hardt arbeid og jevnt treningsoppmøte er viktig for å lære nye ferdigheter og for en god utvikling.

Vi tror på treningstalent. Alle som ønsker å satse på håndball, skal få satse uansett alder.  Det blir satt høye kravtil innsats, innstilling og treningsmengde for de utøverne dette gjelder.

Spesielt i overgangen fra de siste årene på aldersbestemt til de første årene på seniornivå er dette viktig. Mange håndballspillere tar store steg i disse årene, og langsiktig fokus på utvikling i gode sosiale miljøer er avgjørendefor å hindre frafall.

Denne tilnærmingen har gitt svært gode resultater!

Scroll-animasjon

Kan du tenke deg å bidra?

Hver eneste krone betyr utrolig mye for oss. Viking håndball drives på frivillighet, og vi er helt avhengige av både dugnads- og sponsorinntekter. Kan din bedrift være med på laget? Send en e-post til styret@vikingbredde.no, eller fyll ut skjemaet under her, så hører du snart fra oss:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn
Hvilken bedrift representerer du?