VIKING HÅNDBALLKLUBB

Viking håndballklubb er en av norges største breddeklubber, med tilbud til gutter fra 5 år og helt opp til senior. I tillegg er vi stolte av å ha Superlaget, et tilbud til utviklingshemmede.

Klubben har sin hjemmebane i Hetlandshallen i Stavanger, med flotte fasiliteter for håndballspill og styrketrening.

I Viking håndballklubb ønsker å være en klubb for alle, der den enkelte får utvikle sitt potensiale i tråd med egne ambisjoner, enten man er med for trening og det sosiale eller ønsker å satse på håndball.

Vi er mestringsorienterte og langsiktige i vår tilnærming. Vi tror på at innsats, hardt arbeid og jevnt treningsoppmøte er viktig for å lære nye ferdigheter og for en god utvikling.

Vi tror på treningstalent. Alle som ønsker å satse på håndball, skal få satse uansett alder.  Det blir satt høye krav til innsats, innstilling og treningsmengde for de utøverne dette gjelder.

Spesielt i overgangen fra de siste årene på aldersbestemt til de første årene på seniornivå er dette viktig. Mange håndballspillere tar store steg i disse årene, og langsiktig fokus på utvikling i gode sosiale miljøer er avgjørende for å hindre frafall.

Vil du være med?